Street Finder map Beta version
Català Español English
 

Política de privacitat de MapFactory.net

Web-maps SC, d'ara en endavant Web-maps.net, amb domicili social al Carrer Moreneta, 4 a la població de l'Escala (CP:17130), província de Girona i NIF: G-17818675 és titular de Mapfactory.net i exposa en el present document la seva política de protecció de dades.

1. Quines dades es recullen?

Totes les seccions públiques de MapFactory.net porten incorporat el codi del programa © Google Analytics on es registren dades respecte les caracteristiques de la visita a MapFactory.net. En cap cas es registren dades de caràcter personal com ara nom, correu electrònic, etc. mitjançant aquest procediment.

D'altra banda Mapfactory.net emmagatzema dades de caràcter personal que es sol·liciten als nostres formularis en cas que l'usuari doni explícitament autorització, en compliment la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal. El fitxer de dades personals és de titularitat i responsabilitat de Web-maps.net. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que es sol·liciten i n'accepta l'enviament, autoritza expressament Web-maps.net a tractar o incorporar en el fitxer automatitzat de llur propietat les dades personals facilitades en el formulari esmentat i totes les dades que es generin en relació a la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web.

2. Finalitats del tractament

Les dades facilitades mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquella per a la qual han estat cedides, i seran cancel·lades immediatament després de deixar de ser necessàries per a aquesta finalitat, excepte quan per disposició legal s'estableixi una altra cosa.

Quan la persona interessada tramet les dades personals i l'adreça electrònica a Web-maps.net, n'autoritza expressament l'utilització a efectes de comunicacions periòdiques, incloent-hi expressament les que es facin per correu electrònic o que Web-maps.net dugui a terme amb usuaris d'accions i possibles persones interessades, per informar-los de les activitats o notícies, cursos, programes, projectes, i de qualsevol oferta de serveis i productes relacionats amb l'activitat institucional que s'hi desenvolupa.

Al marge del que s'ha dit anteriorment, la recollida i el tractament automatitzat de les dades personals facilitades tenen igualment com a finalitat la gestió administrativa i l'execució i el desenvolupament de tota l'activitat pròpia de Web-maps.net, i la gestió dels usuaris en els diferents serveis posats a la seva disposició .

3. Seguretat

Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per Web-maps.net és tractada amb la màxima confidencialitat. Es procedeix únicament a les comunicacions estrictament necessàries per a la prestació del servei que interessa en cada cas i les comunicacions i cessions autoritzades pels usuaris per mitjà d'aquesta política de privacitat.

Web-maps.net garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Tot usuari/a té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en els fitxers de Web-maps.net, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, per mitjà del correu electrònic a l'adreça info@mapfactory.net indicant clarament en l'assumpte: TUTELA DE DRETS LOPD, o per comunicació escrita i firmada (adjuntant-hi una còpia del DNI) adreçada a Web-maps.net, al domicili carrer Moreneta 4, 17130, l'Escala, Girona

4. Modificació d'aquesta política de privasitat

Web-maps.net es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri, o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si Web-maps.net introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari/a podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades.

5.- Preguntes i més informació

Per a qualsevol tipus de consulta respecte la política de dades personals es poden posar en contacte amb nosaltres a info@mapfactory.net


Mapa de la web Publicitat Política de privacitat Contactar © Powered by web-maps